Gmina Kolbudy

Jar Reknicy – rezerwat

rezerwat przyrody


Opis

Położony w Leśnictwie Ostróżki rezerwat zajmuje powierzchnię 66 ha i znajduje się przy drodze w kierunku Przywidza, 1 km od Kolbud. Głębokość jaru dochodzi nawet do 70 metrów, a jego zbocza są malowniczo porośnięte drzewami. Teren podlegający ochronie obejmuje las oraz oraz naturalny przełomowy odcinek rzeki Reknicy, która płynie dynamicznie tworząc zakola i małe wodospady. Liczne źródliska, urozmaicona rzeźba terenu z unikatowymi gatunkami roślin oraz ponad 100-letnie drzewa są niewątpliwą
atrakcją dla miłośników przyrody.