Gmina Trąbki Wielkie

Trąbki Wielkie – kościół

Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny / Trąbki Wielkie, ul. Gdańska 6Kontakt: 586 82 83 70
Msze św. w niedziele: 7.30, 11.00,18; msze św. w dni powszednie: 18.00 (zimą 17.00).

Opis

Parafia została założona za czasów krzyżackich, w 1331 roku. Pierwszy kościół został zniszczony prawdopodobnie w czasie wojen szwedzkich w XVII wieku. Na jego miejscu początkowo wzniesiono kapliczkę, a dzięki staraniom wojewodziny chełmińskiej – Marianny Czapskiej, w 1740 roku odbudowano świątynię – sanktuarium. Z tym miejscem wiąże się kult Matki Boskiej Trąbkowskiej, który jest skoncentrowany wokół obrazu Marii z Dzieciątkiem. Przekazy mówią o cudownym źródełku, które miało się znajdować w miejscu wybudowania kościoła i to przy nim miało dochodzić do objawień Matki Bożej. Ikona
pochodzi prawdopodobne z II połowy XVII wieku i przedstawia Madonnę trzymającą Dzieciątko Jezus. Wzmianki o obrazie pojawiały się już w 1683 roku i mówią o tym, że już wtedy obraz cieszył się kultem. Matka Boska ma na sobie czerwoną szatę ze złotymi gwiazdami, sukienka jest wykonana ze srebrnej blachy z 1701 roku. Nad głową Maryi unosi się gołębica, symbol Ducha Świętego, wykonany ze srebrnej blachy. Obraz został koronowany w Gdańsku w 1987 roku przez papieża Jana Pawła II. Nie jest to jedyny zabytek znajdujący się w tym ceglanym, jednonawowym kościele. Ciekawymi obiektami są
także ambona i chrzcielnica pochodzące z XVIII wieku, a także ołtarz główny i organy z 1880 roku.