Gmina Trąbki Wielkie

Graniczna Wieś – miejsce pamięci

Niemiecki Nazistowski Obóz Koncentracyjny


Opis

Obóz w tym miejscu został utworzony w 1938 roku dla osób „uchylających się od pracy” pochodzących z terenów Wolnego Miasta Gdańsk, od 31 marca 1940 był to oficjalnie podobóz obozu Stutthof. Przebywało w nim około 300 więźniów zmuszanych do pracy przy produkcji kostki brukowej używanej do budowy dróg. Warunki pracy były określane przez więźniów jako bardzo ciężkie. 5 listopada 1941 obóz Grenzdorf został zlikwidowany, a pozostali przy życiu więźniowie przeniesieni do obozu Stutthof. W 2010 roku przeprowadzono renowację pomnika oraz prace porządkowe m.in. zamontowano nową tablicę upamiętniająca obóz, utwardzono teren miejsca pamięci, zainstalowano wystawę edukacyjną o obozie oraz ustawiono pomnik Alfa Liczmańskiego – działacza polonijnego, harcmistrza ZHP straconego w 1940 roku.