Gmina Kolbudy

Jezioro Otomińskie


Opis

Jest to polodowcowe jezioro z licznymi zatoczkami i urozmaiconą linią brzegową, które w 1994 roku zostało objęte ochroną Otomińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Nad wodą rośnie wiele gatunków drzew, wśród których warto wyróżnić ponad 400-letnie dęby stanowiące pomniki przyrody. Na końcu półwyspu jeziora znajduje się dobrze zachowane grodzisko z IX wieku ze śladami po fosach i 3-metrowych wałach. Z tym miejscem wiąże się legenda o rycerzu Otominie i rusałce Odminie, którą można znaleźć w książce „Dobro zwycięża: legendy z Kaszub i Pomorza”.