Powiat gdański od północy graniczy z aglomeracją trójmiejską, a od południa z regionem kociewskim oraz powiatem tczewskim i starogardzkim. Pod względem administracyjnym tworzy go 7 gmin wiejskich: Pruszcz Gdański, Cedry Wielkie, Kolbudy, Przywidz, Pszczółki, Trąbki Wielkie i Suchy Dąb oraz miasto Pruszcz Gdański.

Powiat Gdański zajmuje bardzo zróżnicowany pod względem warunków naturalnych teren. Po stronie zachodniej rozciąga się Wyżyna Gdańska, położona na skraju Pojezierza Kaszubskiego wchodzącego w skład Pojezierza Pomorskiego, gdzie dominują łagodne tereny morenowe z niewielkimi wzgórzami, położonymi w dolinach jeziorami i lasami, a rzeka Radunia i jej liczne dopływy tworzą malownicze przełomy i zakola. Część wschodnia powiatu to Żuławy Gdańskie, leżące w dorzeczu Martwej Wisły i wchodzące w skład większego obszaru Żuław Wiślanych. Na terenach tych prowadzona jest intensywna produkcja rolna. Część zachodnia powiatu, to gminy leżące na Wysoczyźnie Kaszubskiej. Mają charakter rolniczo-turystyczny, ale rozwija się tam również nieuciążliwy dla środowiska przemysł, handel i usługi. Duży obszar lasów oraz piękne jeziora rynnowe stwarzają idealne warunki do wypoczynku.

Powierzchnia powiatu liczy 793 km2, ponad 67% stanowią użytki rolne, lasy porastają 17,5% obszaru. Powiat Gdański zamieszkuje ponad 79 tysięcy mieszkańców, z czego prawie 60% stanowią osoby w wieku produkcyjnym, a w wieku przedprodukcyjnym jest aż 27% mieszkańców.

Przez teren powiatu przebiegają ważne szlaki komunikacyjne: droga krajowa nr 1 (łącząca Trójmiasto z południem Polski), nr 7 (Gdańsk – Warszawa) oraz pierwszy odcinek międzynarodowej autostrady A-1. Atutem jest także bliskość portów morskich Trójmiasta (Gdańsk, Gdynia) oraz portu lotniczego w Rębiechowie. Położenie geograficzno-komunikacyjne stanowi atut dla rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu gdańskiego, a jednocześnie wpływa na fakt, że powiat gdański jest jednym z najbardziej atrakcyjnych pod względem inwestycyjnym obszarem w województwie pomorskim. Wyjątkowa różnorodność warunków, przyjazne dla biznesu otoczenie, a także życzliwość władz samorządowych sprawia, że na terenie Powiatu Gdańskiego warto zarówno zakładać firmy, jak i wypoczywać. Władze powiatu gdańskiego podejmują aktywne działania w celu stworzenia jak najkorzystniejszego klimatu do rozwoju przedsiębiorczości. O tym jak wielu inwestorów doceniło działania podejmowane przez władze, świadczy fakt, że na terenie powiatu gdańskiego zarejestrowanych jest prawie 8200 podmiotów gospodarczych, z czego ponad 112 z udziałem kapitału zagranicznego, co plasuje powiat w czołówce województwa pomorskiego. Bardzo dobrze rozwinęły się instytucje otoczenia biznesu, które stwarzają korzystny klimat dla rozwoju przedsiębiorczości i ułatwiają funkcjonowanie firm. Dobra struktura agrarna gospodarstw rolnych, żyzne gleby żuławskie oraz bliskość dużego rynku zbytu (Trójmiasto), a także istnienie zakładów przetwórstwa rolnego tworzą warunki sprzyjające rozwojowi rolnictwa. Prawie 67% powierzchni powiatu stanowią użytki rolne. Średnia wielkość gospodarstwa wynosi ponad 14 ha.

Powiat gdański, to także doskonałe miejsce do wypoczynku. Urokliwy krajobraz, z licznymi zabytkami, rzekami, jeziorami i lasami przyciąga wielu gości, którzy znajdują miejsce do wypoczynku w rozwijających się gospodarstwach agroturystycznych, ośrodkach wypoczynkowych i hotelach. Nieskażone środowisko i żywy po dziś dzień folklor stwarzają warunki do aktywnego spędzania wolnego czasu. Idealnym pojazdem do odkrywania nowych miejsc w powiecie gdańskim jest rower! Niewielkie oddalenie od morza sprawia, że na terenie powiatu powstają liczne gospodarstwa agroturystyczne będące doskonałym punktem wypadowym do Trójmiasta i okolic. Gospodarstwa te oprócz wielkiej gościnności, oferują wspaniałą domową kuchnię oraz liczne atrakcje. Istnieją tu dogodne warunki do organizowania wycieczek rowerowych, a także spływów kajakowych – szlak Motławy wiodący z Gdańska do Tczewa. Ze względu na unikatowe wartości środowiska naturalnego cały teren Żuław Gdańskich został uznany za obszar chronionego krajobrazu.