Gmina Cedry Wielkie

Giemlice – kościół

Kościół pw. św. Jana Chrzciciela / Giemlice 12Kontakt: 58 692 61 42
Msze św. są odprawiane w niedziele o godz. 8.30 i 11.00, w dni powszednie o godz. 18.00 (latem) i 17.00 (zimą).

Opis

Kościół parafialny jest usytuowany w centrum wsi. Według informacji archiwalnych o świątyni wspominano już w 1468 roku. Swój obecny kształt budynek zyskał w latach 1840 – 41. Część budowli uległa zniszczeniu w 1945 roku. Zachowała się jedynie dolna kondygnacja, obecnie kruchta świątyni. Wieżę kościoła zrekonstruowano w 2007 roku zgodnie z przedwojennym wizerunkiem. Udało się tego dokonać dzięki zaangażowaniu mieszkańców ze Stowarzyszenia Rozwoju Wsi. Od reformacji do 1869 roku, czyli do momentu budowy kościoła w Wocławach, kościół w Giemlicach był jedyną świątynią katolicką na Żuławach Gdańskich. W środku kościoła znajduje się wiele ciekawych obiektów, spośród których wyróżnić można: ołtarz główny w stylu barokowym i dwa późnobarokowe ołtarze boczne z XVIII wieku, ambonę z XVIII wieku, XVIII-wieczny prospekt organowy, chór muzyczny oraz konfesjonał z XIX wieku. Obok lewego ołtarza bocznego wisi tablica ze srebrnymi wotami z XVIII wieku. Warte obejrzenia są dwa dzwony umieszczone w przykościelnej dzwonnicy: mały z 1699 roku i duży z 1837 roku. Naprzeciwko kościoła po drugiej stronie ulicy, stoi murowana plebania z końca XIX wieku, a obok niej duże zabudowania gospodarcze z tego samego okresu.