Gmina Trąbki Wielkie

Mierzeszyn – kościół

Kościół św. Bartłomieja Apostoła / Mierzeszyn, ul. Wolności 17Msze św. w niedziele: 7.30, 9.30, 11.00. Msze św. w dni powszednie: poniedziałek, wtorek,piątek i sobota – 18.00 (zimą 17.00), środa i czwartek – 7.00.

Opis

Jak większość miejscowości z tego regionu Mierzeszyn był własnością zakonu krzyżackiego, którego mistrz Winrych von Kniprode w 1356 nadał wsi przywilej lokacyjny. Właśnie w tym dokumencie znajduje się pierwsza wzmianka o parafii. Kościół posiada neogotycką wieżę z cegły, części ścian bocznych są wykonane z kamieni polnych. Główne wejście do świątyni prowadzi przez kruchtę z umieszczonymi na ścianach figurami św. Józefa i św. Antoniego oraz tablicą upamiętniającą ważną dla Mierzeszyna i Pomorza osobę ks. dziekana Jana Aeltermanna, rozstrzelanego przez Niemców w 1939 roku. Wyposażenie salowego wnętrza jest skromne, głównie barokowe, a centralne miejsce zajmuje ołtarz główny z XVIII-wiecznym obrazem patrona. W oknach znajdują się witraże z wyobrażeniami św. Bartłomieja i św. Wawrzyńca. Do ciekawych eksponatów należy ambona, kamienna chrzcielnica z 1900 roku oraz balustrada drewnianego chóru ozdobiona wizerunkami apostołów. Obok kościoła usytuowany jest grób ks. Aeltermanna, o którego beatyfikację stara się kościół niemiecki.