od 2 października / ETNOceramika warsztaty rękodzieła

Zapraszamy na bogato ilustrowane zajęcia na temat dziedzictwa kulturowego obszaru Delty Wisły. Dowiemy się czym są i jak powstawały holenderskie flizy, czyli charakterystyczny element wystroju domostw na Żuławach. Każdy z uczestników będzie mógł pod okiem doświadczonej instruktorki samodzielnie wykonać od podstaw niepowtarzalną biało-niebieską płytkę ceramiczną, którą ozdobi wedle dawnych metod i wzorów.

Warsztaty poprowadzi Beata Grudziecka (Flizy w Polsce) zajmująca się badaniami terenowymi na Żuławach, które dotyczą obecności i związków fliz holenderskich z tym terenem. Zajęcia odbędą się w soboty, 2 i 9 października 2021 (11.00 – 14.00) w CIS / BIS – centrum inicjatyw społecznych w Pruszczu Gd. przy ul. Grunwaldzkiej 60. Kurs składa się z dwóch spotkań i trwa łącznie 6 godzin.

Do udziału w bezpłatnych zajęciach zapraszamy mieszkańców Powiatu Gdańskiego (50+). Zapisy pod adresem cisbis@traugutt.org

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Traugutt.org i dofinansowany ze środków Powiat Gdański, w ramach zadania pn. Zorganizowanie zajęć i warsztatów z zakresu kultury dla mieszkańców Powiatu Gdańskiego mających na celu aktywizację i integrację osób starszych.