Gmina Pruszcz Gdański

Wiślina – brama cmentarna

brama cmentarna


Opis

Wybudowana w 1792 roku brama cmentarna, a zarazem dzwonnica zwana „Bramą do Raju” prowadziła na cmentarz mennonicki, obecnie parafialny i stanowi pamiątkę po osadnictwie olęderskim na tych ziemiach. Drewnianą konstrukcję na ceglanej podmurówce zbudował Jacob Jantzen, a ufundował ją sołtys Dziewięciu Włók. Dokumentują to, zachowane do dzisiaj, napisy wyryte na słupach wewnątrz bramy. Na pozostałych dwóch słupach w ten sam sposób uhonorowano zarząd kościoła z Wiśliny i Mokrego Dworu. Poza tym na jednej z belek konstrukcyjnych można odczytać napis upamiętniający zamordowanego miejscowego grabarza Johanna Bruna. Na czterospadowym dachu znajduje się iglica z chorągiewką. W 2006 roku gmina Pruszcz Gdański przeprowadziła generalną renowację bramy, która uratowała zabytek od całkowitego zniszczenia. Praca konserwatorów została nagrodzona tytułem „Zabytek zadbany” nadanym przez Generalnego Konserwatora Zabytków.