Miasto Pruszcz Gdański

Pruszcz Gd. – dawna plebania

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna / Pruszcz Gd., ul. Wojska Polskiego 34Kontakt: 58 682 34 79 / www.biblioteka-pruszcz.pl

Opis

Budynek znajduje się naprzeciwko kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego i do 1945 roku pełnił rolę plebanii, a w 1948 powstała jednostka biblioteki miejskiej. Budynek został wzniesiony w 1755 roku. Istnieje teza, że wybudowano go na miejscu XVII-wiecznego domu, co mogą potwierdzać słupki granitowe z 1651 roku, które stoją przy schodach wejściowych. Druga wersja zakłada, że są to gdańskie słupki przedprożowe, które zostały przeniesione do Pruszcza w XIX wieku i jest to najbardziej prawdopodobne. Budynek został stworzony na planie prostokąta, posiada fasadę z dwuosiową facjatką pośrodku zwieńczoną trójkątnym szczytem.