Gmina Kolbudy

Lublewo – kościół

Kościół pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Korony Polskiej / Lublewo, ul. Kościelna 6Kontakt: 58 682 73 62
Msze św. są odprawiane w niedziele o godz. 8.30, 11.30, 18.00, w dni powszednie o godz.18.00 (latem) i 17.00 (zimą).

Opis

Kościół znajduje się na wzgórzu i jest centralnym punktem wsi. Został wzniesiony w drugiej połowie XIV wieku – z tego czasu pochodzą mury prezbiterium. Na przestrzeni burzliwych dziejów płonął dwukrotnie, a jako murowany został odbudowany dopiero w 1684 roku przez gdańskich mieszczan w stylu gotycko – barokowym, orientowym, murowanym z cegły, z wieżą konstrukcji drewnianej, oszalowaną deskami. Wnętrze nawy o ścianach gładkich, nakryte jest drewnianym stropem. Barokowy ołtarz główny pochodzi z połowy XVIII wieku i uzupełniony był na przełomie XIX/XX wieku dekoracją akantową (motyw zdobniczy w formie stylizowanego liścia rośliny śródziemnomorskiej). W trakcie prac konserwacyjnych w 2002 roku odkryto późnorenesansowe malowidło na ambonie przedstawiające siedem postaci: św. Bartłomieja, Piotra, Chrystusa jako zbawiciela Świata, Jana, Tomasza, Szymona (Łukasza) i Mateusza. W kościele warto zobaczyć także drewnianą chrzcielnicę manierystyczną powstałą około 1630 roku.