Gmina Przywidz

Jezioro Przywidzkie


Opis

Jezioro o powierzchni 136 ha i długości 4,6 km jest usytuowane na malowniczym Pojezierzu Kaszubskim i otoczone lasami lasy bukowo-sosnowo-dębowymi. Na znajdującej się na jeziorze wyspie utworzono w 1954 roku rezerwat przyrody Wyspa na Jeziorze Przywidzkim, który obejmuje obszar 4,55 ha. Wyspa jest porośnięta bukami i dębami, z których niektóre mają ponad 180 lat. Na półwyspie widoczne są dość dobrze zachowane ślady wczesnośredniowiecznego grodziska z wałem ochronnym. W lesie otaczającym jezioro, przy granicy z Piekłem Górnym i Dolnym, można znaleźć pozostałości cmentarzyska kurhanowego. Przy północnym brzegu rosną dwie zrośnięte lipy drobnolistne stanowiące pomnik przyrody. Do dyspozycji turystów jest strzeżone kąpielisko z plażą oraz pełna oferta wypoczynkowa.