Gmina Kolbudy

Bursztynowa Góra – rezerwat

rezerwat przyrody


Opis

Najprawdopodobniej od XVIII do początków XX wieku w tym miejscu znajdowała się kopalnia odkrywkowa bursztynu. Do dzisiaj można zaobserwować ślady po eksploatacji – wyrobiska w postaci głębokich lejów, z których największy ma 15 metrów głębokości i średnicę 40 metrów. W celu zachowania walorów naukowych i kulturowych w niezmienionym stanie, zarządzeniem Ministra Leśnictwa z 1954 roku, utworzono w tym miejscu rezerwat o powierzchni 5,03 ha. Najlepszym sposobem na podziwianie tego jedynego w województwie pomorskim rezerwatu przyrody nieożywionej jest poruszanie się po wyznaczonym szlaku turystycznym, który prowadzi po grzbiecie zalesionego wzgórza.