Wyniki powiatowego konkursu fotograficznego

Z radością publikujemy wyniki kunkursu fotograficznego pn. Dziedzictwo historyczne powiatu gdańskiego. Do organizatorów – Stowarzyszenia Traugutt.org wpłynęło ponad 50 prac 16 autorów ukazujących kulturę, tradycję, architekturę i krajobraz powiatu gdańskiego. Obrady komisji konkursowej w składzie: Katarzyna Dargacz, Marta Gruszkowska, Joanna Łabasiewicz, Małgorzata Wrycza i Jacek Świs przyniosły następujący werdykt:

I miejsce i nagroda o wartości 1200 zł
Marcin Ugorenko – kościół we Wróblewie

II miejsce i nagroda o wartości 800 zł
Tomasz Byczuk – kościół w Pruszczu Gdańskim

III miejsce i nagroda o wartości 500 zł
Bogdan Groth – zamek w Grabinach

Oprócz nagród jury postanowiło także wyróżnić prace następujących autorów:
Larysa Chernytska, Dagmara Hennig, Izabela Konicz, Marta Kubińska, Anna Sławska oraz Joanna Świątek. Wyróżnieniem będzie publikacja fotografii w formie pocztówek oraz wystawy plenerowej, która będzie prezentowana w różnych miejscach powiatu gdańskiego w najbliższym czasie.
Bardzo serdecznie gratulujemy wszystkim zwycięzcom i wyróżnionym!

Konkurs jest realizowany w ramach zadania Zorganizowanie imprezy promującej kulturę i tradycję Powiatu Gdańskiego i współfinansowany przez Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim.