Grabiny Zameczek – ruiny zamku

Pierwsze wzmianki o osadzie pojawiły się w 1273 roku. Zamek powstał na przełomie XIV i XV wieku jako siedziba wójta krzyżackiego od trzech stron otoczona fosą i był ośrodkiem zarządzającym całymi Żuławami Steblewskimi. Według przekazów w podziemnych stajniach, w razie potrzeby, na rycerzy Zakonu czekało sto osiodłanych koni. Założenie miało kształt prostokątnego podwórza, otoczonego murami obronnymi z basztą, skrzydłem mieszkalnym i zabudowaniami gospodarczymi. Budowla popadała w ruinę po kolejnych konfliktach zbrojnych. W 1459 roku budynek został zniszczony przez gdańszczan. Odbudowany w latach 1514-1518 z inicjatywy burmistrza Gdańska Eberharda Ferbera, gościł króla Stefana Batorego (w latach 1576-1577) czy króla Szwecji Gustawa Adolfa.
Obiekt był wielokrotnie przebudowywany – rozbudowano skrzydło mieszkalne, powstały nowe zabudowania gospodarcze, a w jednej z dawnych izb czeladnych w 1643 roku urządzono kaplicę pw. Trójcy Świętej. W kaplicy można obejrzeć ołtarz z 1644 roku. Przy narożniku budynku mieszkalnego można zauważyć herb Gdańska, który jest ulokowany na ceglanej bramie. Zespół zabudowań stał się po II wojnie światowej własnością Państwowego Gospodarstwa Rolnego. W okolicy znajduje się park ze stawami i starodrzewem, pośród których rośnie ponad 700-letni dąb.