nr 10: Szlak Kaszubsko – Żuławski

 • 0.000 km - Szlak Kaszubsko-Żuławski: Przywidz-Sobieszewo. Tablica z początkiem szlaku znajduje się  przy ulicy Spacerowej  w Przywidzu (za Urzędem Gminy). Nasz szlak wiedzie ścieżką dookoła malowniczego Jeziora Przywidzkiego, jego północnym brzegiem. Przy okazji możemy odwiedzić znajdujący się przy ulicy Gdańskiej Neogotycki kościół Królowej Różańca Świętego.
 • 02.800 km – Po kilkunastu, minutach, przy Campingu odbijamy w lewo. Najbliższe kilometry pokonamy cały czas jadąc wzdłuż niebieskich znaków, poruszając się po piaszczystych i szutrowych pagórkowatych drogach.
 • 05.500 km – Kilkaset metrów za hotelem Kozi Gród skręcamy w prawo w asfaltową drogę w kierunku  wsi Buszkowy.
 • 12.000 km – W centrum wsi Buszkowy skręcamy na drogę w kierunku wsi Ostróżki. Po lewej stronie mijamy niewielki kościółek.
 • 15.700 km – W centrum wsi skręcamy w lewo i zjeżdżając w dół docieramy do kościoła pw. Bożego Ciała w Pręgowie, który warto przy okazji odwiedzić. Na wysokości kościoła znajduje się tablica informacyjna, zgodnie z którą skręcamy w kierunku Bielkówka.
 • 16.300 km – Przekraczamy nieczynną linię kolejową Pruszcz – Kartuzy i wjeżdżamy w dolinkę rzeki Radunia. Jadąc wzdłuż torów kolejowych, drogą gruntową, docieramy do jeziora Straszyńskiego. Odbijając z trasy na lewo możemy podziwiać Elektrownię Wodną w Straszynie.
 • 22.300 km – Przejeżdżamy przez mostek na rzece Raduni i dalej kierujemy się drogą gruntową wzdłuż rzeki. Mijamy kolejną elektrownię wodną – Prędzieszyn. Jedziemy do końca ulicą Spacerową aż do skrzyżowania z ulica Poprzeczną. Kierujemy się na prawo.
 • 24.600 km – Docieramy do dosyć ruchliwej ulicy Starogardzkiej w Straszynie, skąd wjeżdżamy na ścieżkę rowerową. Skręcamy w prawo i po 200 metrach wjeżdżamy w ulicę Plażową (droga asfaltowa), którą  dojedziemy do miejscowości Juszkowo. Trasa na tym odcinku biegnie nadal wzdłuż rzeki Raduni. Po drodze mijamy kolejną elektrownię.
 • 26.900 km – Docieramy do miejscowości Juszkowo. Na skrzyżowaniu skręcamy na lewo w ulicę Raduńską i kierujemy się w stronę Pruszcza Gdańskiego. Po drodze, przecinamy ponownie rzekę Radunia. Z niewielkiego mostku widoczna jest malownicza elektrownia wodna.
 • 28.200 km – Za wiaduktem nad obwodnicą Trójmiasta skręcamy w prawo i wjeżdżamy w osiedle domków jednorodzinnych. Niebieskie oznaczenia prowadzą nas w kierunku Pruszcza Gdańskiego.
 • 29.300 km – Do Pruszcza Gdańskiego wyjeżdżamy przy cmentarzu komunalnym i docieramy do ścieżki rowerowej, która doprowadzi nas do Kanału Raduni. Przy wjeździe na ścieżkę wzdłuż kanału, możemy odbić w prawo i zwiedzić Faktorię Handlową, rekonstrukcję dawnej osady rzymskiej oraz kolejną elektrownię wodną. Kierując się w stronę centrum Miasta, mijamy zabytkowy kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego oraz zabytkowy budynek dawnej plebani (obecnie biblioteka miejska).
 • 30.600 km – Docieramy do centrum Miasta, gdzie w sąsiedztwie budynku Urzędu Miejskiego oraz budynku siedziby władz Powiatu Gdańskiego, znajduje się kierunkowa tablica informacyjna. Przecinając główną ulicę Pruszcza – ul. Grunwaldzką, wjeżdżamy ponownie na ścieżkę rowerową w stronę Dworca PKP.
 • 31.600 km – Przejeżdżając przez niewielki mostek, przecinamy Radunię i poruszamy się dalej ścieżką rowerową wzdłuż rzeki.  Po drodze mijamy zabytkową zabudowę niedziałającej już cukrowni.
 • 33.100 km – Docieramy do wiaduktu nad obwodnicą Pruszcza. Kierujemy się znakami, aby przedostać się na drugą stronę ruchliwej jezdni. Po drugiej stronie wiaduktu, za torami kolejowymi, skręcamy w drogę prowadzącą w kierunku miejscowości  Radunica. Po lewej stronie, na horyzoncie, widoczne są morenowe wzgórza gdańskiej dzielnicy Święty Wojciech.
 • 38.600 km – Skręcamy w prawo i następne kilometry pokonamy wzdłuż prawego brzegu rzeki Radunia. Po drodze możemy podziwiać malownicze żuławskie krajobrazy.
 • 42.200 km – Docieramy do miejsca połączenia się trzech rzek: Raduni, Motławy i Czarnej Łachy, w miejscowości Krępiec. Tutaj możemy zatrzymać się na odpoczynek. W miejscowości znajduje się przystanek rowerowy ze ścieżką edukacyjną, ławkami, stołami, miejscem na ognisko i labiryntem. Wycieczkę kontynuujemy jadąc wzdłuż Motławy.
 • 44.600 km – Przejeżdżamy przez mostek nad Motławą i wjeżdżamy na drogę w stronę miejscowości Dziewięć Włók. Od tego miejsca poruszamy się ścieżką po lewej stronie drogi wojewódzkiej. Przed nami ukazuje się węzeł drogowy Południowej Obwodnicy Gdańska, który w całości bezpiecznie pokonamy ścieżką rowerową. Trzymając się lewej strony, mijamy po drodze dwa ronda. Za drugim rondem na światłach, przecinamy dosyć ruchliwą drogę krajową nr S7.
 • 48.200 km – Mijamy Hotel Gniecki w Przejazdowie i za budynkiem skręcamy w prawo, na drogę prowadzącą w kierunku Bogatki.
 • 50.500 km – W centrum wsi odbijamy w lewo i kierujemy się prosto w kierunku Wiślinki. Miejscowość pokonujemy ulicą Osiedlową.
 • 53.200 km – Za sklepem spożywczym skręcamy w prawo w drogę w kierunku Sobieszewa.
 • 55.000 km – Koniec trasy. Wycieczka kończy się przed mostem pontonowym na Martwej Wiśle, przy tablicy informacyjnej.
  Wycieczkę możemy kontynuować niebieskim szlakiem im. Wincentego Pola wokół Wyspy Sobieszewskiej.

szlak-niebieski

 • 0.000 km – Szlak Kaszubsko-Żuławski: Sobieszewo-Przywidz. Trasę rozpoczynamy przy tablicy z początkiem znaku, która znajduje się  przed mostem pontonowym prowadzącym na Wyspę Sobieszowską. Następnie kierujemy się na prawo ul. Piaskową, która biegnie wzdłuż Martwej Wisły.
 • 01.800 km – Po kilkunastu minutach jazdy, docieramy do rozwidlenia ulic, skręcamy na lewo w kierunku miejscowości Wiślinka. Za sklepem spożywczym wjeżdżamy w ulicę Osiedlową, którą dojedziemy aż do wsi Bogatka.
 • 04.800 km W centrum wsi skręcamy na prawo. Najbliższe kilometry pokonamy drogą asfaltową aż do Przejazdowa.
 • 06.300 km – Przed skrzyżowaniem z drogą wojewódzką nr 226 skręcamy w ulicę Kasztanową i objeżdżamy hotel Gniecki. Przechodzimy na przejściu dla pieszych i kontynuujemy wycieczkę wzdłuż tejże drogi -  ścieżką rowerową. Za drugim rondem skręcamy w prawo w kierunku miejscowości Dziewięć Włók.
 • 09.300 km – Skręcamy w prawo i kierujemy się w kierunku mostku nad Motławą. Kontynuujemy wycieczkę wzdłuż rzeki, jej lewym brzegiem.
 • 12.800 km – Docieramy do miejsca połączenia się trzech rzek Raduni, Motławy i Czarnej Łachy, w miejscowości Krępiec. Tutaj możemy zatrzymać się na odpoczynek. W miejscowości znajduje się przystanek rowerowy ze ścieżką edukacyjną, ławkami, stołami, miejscem na ognisko i labiryntem. Wycieczkę kontynuujemy jadąc wzdłuż rzeki Raduni. Po drodze możemy podziwiać malownicze żuławskie krajobrazy.
 • 16.200 km – Po kilku kilometrach skręcamy w lewo, w polną drogę wyłożoną płytami, którą dojeżdżamy do wsi Radunica. Po prawej stronie widoczne są morenowe wzgórza gdańskiej dzielnicy Święty Wojciech.
 • 18.600 km – W Radunicy skręcamy w ulicę Obrońców Westerplatte (droga asfaltowa) i dojeżdżamy do obwodnicy Pruszcza im. NSZZZ Solidarność. Za wiaduktem udajemy się na drugą stronę jezdni i wjeżdżamy w ulicę Podmiejską w Pruszczu Gdańskim. Dalsze kilometry pokonamy ścieżką rowerową, jadąc wzdłuż rzeki Radunia. Po drodze widoczny jest malowniczo położony zabytkowy zespół cukrowni.
 • 23.400 km – Mijamy budynek Dworca PKP. Rzekę przecinamy za około 300 metrów. Poruszamy się ścieżką rowerową w kierunku centrum, gdzie przecinamy skrzyżowanie z główną ulicą w mieście – Grunwaldzką. Mijamy budynek Urzędu Miasta, przy którym znajduje się kierunkowa tablica informacyjna. Za mostkiem nad malowniczym Kanałem Raduni skręcamy w lewo.
 • 24.600 km – Mijamy zabytkowy kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego oraz zabytkowy budynek dawnej plebani (obecnie biblioteka miejska). Przy kolejnym mostku nad Kanałem skręcamy w prawo. W tym miejscu możemy „odbić” z trasy, aby zwiedzić niewątpliwą atrakcje Pruszcza – Faktorię Handlową z czasów rzymskich – rekonstrukcję dawnej osady rzymskiej oraz elektrownię wodną.
 • 26.400 – Z Pruszcza Gdańskiego wyjeżdżamy ulicą Sportową. Za cmentarzem komunalnym jedziemy dalej prosto. Wjeżdżamy w osiedle domków jednorodzinnych w miejscowości Juszkowo. Następnie, mijamy wiadukt nad obwodnicą Trójmiasta i  kontynuujemy wycieczkę ulicą Raduńska. Po drodze, z niewielkiego mostku przecinającego rzekę Radunia, widoczna jest malownicza elektrownia wodna.
 • 28.100 km – Wjeżdżamy w ulicę Sportową. Po dwóch kilometrach docieramy do ruchliwego skrzyżowania w msc Straszyn. Na prawo – kolejna elektrownia wodna. Kierując się znakami przechodzimy przez skrzyżowanie i wjeżdżamy w ulicę Poprzeczną. Następnie skręcamy w ulicę Spacerową. Najbliższe kilometry pokonamy wzdłuż Raduni, jej lewym brzegiem, mijając po drodze elektrownię wodną Straszyn-Prędzieszyn.
 • 32.600 km – Pokonujemy mostek, za którym jechać będziemy polnymi drogami wzdłuż jeziora Straszyńskiego. Odbijając na prawo możemy zwiedzić najokazalszą (oraz dostępną dla turystów w umówionych godzinach) elektrownię wodną na Raduni. Kontynuujemy wycieczkę, wzdłuż nieczynnej linii kolejowej Pruszcz – Kartuzy, lewym brzegiem rzeki Radunia.
 • 38.700 km – Przecinamy tory kolejowe i wjeżdżamy do miejscowości Pręgowo. Po około 500 metrach wjeżdżamy w ulicę Strażacką, gdzie obok zabytkowego kościoła znajduje się kierunkowa tablica informacyjna.
 • 41.000 km – Trasa prowadzi przez miejscowość Ostróżki i jest bardzo zróżnicowana pod względem ukształtowania terenu. Liczne wzgórza i pagórki sprawiają, że trasa wydaje się być nieco trudniejsza niż jej część żuławska, lecz jest równie malownicza.
 • 43.100 km – Mijamy miejscowość Buszkowy. Na końcu miejscowości skręcamy w ulice Leśna Góra, a po pokonaniu około 1 kilometra skręcamy w ulicę Strumykową.
 • 50.000 km – Przejeżdżamy obok hotelu Kozi Gród i dalej poruszać się będziemy drogami leśnymi w kierunku Jeziora Przywidz. Po drodze mijamy Camping z miejscem do odpoczynku.
 • 55.000 km – Wycieczka kończy się w miejscowości Przywidz, przy tablicy informacyjnej, za Urzędem Gminy. W miejscowości można nie tylko zatrzymać się na nocleg (znajdują się tu ośrodki wypoczynkowe, hotele, kwatery agroturystyczne) lecz również odwiedzić miejscowe zabytki, a szczególnie neogotycki kościół Królowej Różańca Świętego.