nr 1: Pszczółki – Koszwały – Błotnik

 • 0.000 km – Trasę naszej wycieczki rozpoczynamy od dworca kolejowego w Pszczółkach. Przed dworcem skręcamy w lewo i tunelem pod torami podążamy w stronę Żuław. Zjeżdżając z góry, po lewej stronie mijamy cmentarz. Aby zwiedzić wiatrak należy wyjeżdżając z tunelu pojechać prosto i na głównej drodze skręcić w lewo.
 • 5.040 km – Dojeżdżamy do skrętu w kierunku Suchego Dębu. Aby poznać atrakcje Krzywego Koła należy odbić w lewo (kościół i dom podcieniowy). Jednak nasz szlak wiedzie prosto.
 • 6.030 km – Skręcamy w prawo, w kierunku Koźlin, gdzie możemy zobaczyć ciekawy kościół pw. Matki Boskiej Różańcowej.
 • 8.340 km – Wraz z kończącymi się zabudowaniami Koźlin, skręcamy w lewo w polną drogę i ścieżką dojeżdżamy do małego stawu tuż przed wałem. Tutaj zawracamy i podążamy wzdłuż wału na północ.
 • 13. 030 km – Jesteśmy na skrzyżowaniu w Steblewie, po prawej stronie znajduje się kolejny punkt naszej wycieczki – ruiny kościoła oraz miejsce do odpoczynku.
 • 14.030 km – Za wsią skręcamy w lewo i jedziemy wzdłuż kanału. Kierując się według czarnych znaków dojeżdżamy do Osic. Tuż przed wsią należy zwrócić uwagę na ostry zakręt w prawo.
 • 18.120 km – Nasza dalsza trasa nie prowadzi głównymi drogami i w okolicy wiejskiej świetlicy znów wjeżdżamy na pola gruntową drogą. Przed nami typowy żuławski krajobraz i zabudowania wsi Trutnowy.
 • 21.130 km – Dojeżdżając do drogi wojewódzkiej po lewej stronie mijamy największy dom podcieniowy na Żuławach – zagrodę w Trutnowych.
 • 21.340 km – Zachowując szczególną ostrożność przechodzimy przez ulicę i skręcamy w prawo tuż przy kapliczce. Nasza droga wiedzie wzdłuż głównej ulicy wsi. Mijamy kościół i plebanię.
 • 24.890 km – Po długiej prostej dojeżdżamy do skrzyżowania. Polecamy w Miłocinie zatrzymać się na dłużej. Szczególnie wart uwagi jest dom podcieniowy. Aby wrócić na nasz szlak udajemy się prosto podążając drogą z płyt. Po lewej stronie widoczna jest farma wiatraków. Po serii zakrętów docieramy do zabudowań wsi Koszwały.
 • 28.340 km – W tym miejscu, przy głównej ulicy Koszwał, mamy okazję zobaczyć kolejny okazały dom podcieniowy.
 • 28.790 km – Szlak wiedzie mniejszym wiaduktem na drugą stronę drogi ekspresowej. Tuż za nim przejeżdżamy drewnianym mostkiem i udajemy się w lewo.
 • 29.660 km – Po kilku minutach zmuszeni jesteśmy skręcić w prawo, podążając nurtem Kanału Wielkiego, z którego meandrami wzdłuż wału dotrzemy aż do Martwej Wisły.
 • 33.800 km – Na wale skręcamy w lewo i wjeżdżamy do wsi Trzcinisko. Jadąc cały czas prosto mijamy kolejne, charakterystyczne dla Żuław gospodarstwa.
 • 38.030 km – Dojeżdżając do skrzyżowania skręcamy w lewo, by po kilku minutach dojechać do celu naszej podróży, czyli mariny w Błotniku.
 • 39.020 km – Koniec trasy.