Różyny – kościół

Parafia pw. Św. Wawrzyńca w Różynach istnieje od XIV wieku, ale murowany kościół został wzniesiony w 1746 roku dzięki inicjatywie Cystersa Iwo Rowedera, który równocześnie był proboszczem w Łęgowie. Zabytkowa świątynia została wpisana do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Między innymi w jego ścianie tkwi kula armatnia z 1813 roku, z czasów wojen napoleońskich. Jest to Kościół barokowy, salowy z wtopioną wieżą frontową o konstrukcji szachulcowej. Budowla jest jednonawowa z trójbocznie zamkniętym prezbiterium. Wewnątrz świątyni znajduje się kilka cennych obiektów takich jak organy z 1787 roku, których budowniczym był mistrz Friedrich Rudolf Dalitz, twórca instrumentu w Kościele Mariackim. Ponadto w kościele znajduje się XVIII-wieczny, srebrny relikwiarz z relikwiami św. Wawrzyńca. W grudniu 2006 roku renowacji doczekały się zabytkowa chrzcielnica, drzwi wejściowe do Kościoła oraz zakończył się też pierwszy etap remontu ołtarza głównego.

Msze św. odbywają się w niedziele o godz. 8.00, 11.00, 17.30, w dni powszednie o godz. 18.00 lub 17.30 (zimą).