Mierzeszyn – kościół

Jak większość miejscowości z tego regionu Mierzeszyn był własnością zakonu krzyżackiego, którego mistrz Winrych von Kniprode w 1356 nadał wsi przywilej lokacyjny. Właśnie w tym dokumencie znajduje się pierwsza wzmianka o parafii. Kościół pw. Św. Bartłomieja Apostoła posiada neogotycką wieżę z cegły, części ścian bocznych są wykonane z kamieni polnych. Główne wejście do świątyni prowadzi przez kruchtę z umieszczonymi na ścianach figurami św. Józefa i św. Antoniego oraz tablicą upamiętniającą ważną dla Mierzeszyna i Pomorza osobę ks. dziekana Jana Aeltermanna, rozstrzelanego przez Niemców w 1939 roku. Wyposażenie salowego wnętrza jest skromne, głównie barokowe, a centralne miejsce zajmuje ołtarz główny z XVIII-wiecznym obrazem patrona. W oknach znajdują się witraże z wyobrażeniami św. Bartłomieja i św. Wawrzyńca. Do ciekawych eksponatów należy ambona, kamienna chrzcielnica z 1900 roku oraz balustrada drewnianego chóru ozdobiona wizerunkami apostołów. Obok kościoła usytuowany jest grób ks. Aeltermanna, o którego beatyfikację stara się kościół niemiecki.

Msze św. są odprawiane w niedziele: 7.30, 9.30, 11.00, w dni powszednie (poniedziałek, wtorek, piątek i sobota) o godz. 18.00 (zimą 17.00), w środy i czwartki o godz. 7.00.