Łęgowo – kościół

Pierwszy kościół w Łęgowie został zbudowany przez zakon cystersów najprawdopodobniej w XIV wieku. Budowla została zburzona w działaniach wojennych 1410 roku, ale wkrótce odbudowana w tym samym miejscu. Pierwsza wzmianka o istnieniu parafii pochodzi z 1436 roku. W latach 1741-1765 proboszczem był o. Iwo Roweder. Z jego inicjatywy bryła kościoła została podwyższona, dobudowano kruchtę, zakrystię i nową wieżę, a także kryptę. Aktualnie na wieży kościoła pw. św. Mikołaja znajdują się dwa dzwony tzw. dzwony pojednania, które w czasie II wojny światowej zostały wywiezione do Niemiec. Powróciły na swoje miejsce dopiero w 2008 roku dzięki zaangażowaniu parafii i współpracy z kościołami w Viersen i Augsburgu. Zakonnik Iwo Roweder sprowadził do Łęgowa Obraz Matki Bożej Rokitniańskiej w 1741 roku, który został umieszczony w głównym ołtarzu. Co ciekawe, obraz jest jedną z wielu kopii malowidła Matki Bożej z Rokitna, powstających na przełomie XVII i XVIII wieku w opactwie cysterskim w Bledzewie. Jedna z kopii bledzewskich znajduje się w Licheniu. Charakterystycznym motywem wspólnym dla wszystkich kopii jest Orzeł Biały na sercu Maryi oraz korona na głowie, podtrzymywana przez dwa anioły. W 1744 roku o. Iwo Roweder doprowadził do powstania nowych budynków parafialnych: plebanii, zaplecza gospodarczego oraz niewielkiego szpitalika. Ten gruntownie wykształcony Cysters, znany ze swojego zamiłowania do sztuki w 1746 roku zbudował kościół w Różynach, a w 1750 roku ustanowił Bractwo Różańcowe. Został pochowany w krypcie znajdującej się w przedsionku kościoła, którą odkryto w 2009 roku. Prowadzone są starania o jego beatyfikację. W kościele pw. św. Mikołaja znajduje się wiele interesujących obiektów m.in. relikwie Krzyża Świętego, trzy krucyfiksy z relikwiami św. Teresy od Dzieciątka Jezus, św. Brygidy i św. Piusa X czy księgi, z których najstarsze pochodzą z XVII wieku.

Msze św. są odprawiane w niedziele o godz. 8.30, 10.00, 11.30, 12.45 (oprócz VII i VIII), 18.00, w dni powszednie 6.30 (oprócz VII i VIII) i 18.00.