Trąbki Wielkie – kościół

Parafia została założona za czasów krzyżackich, w 1331 roku. Pierwszy kościół został zniszczony prawdopodobnie w czasie wojen szwedzkich w XVII wieku. Na jego miejscu początkowo wzniesiono kapliczkę, a dzięki staraniom wojewodziny chełmińskiej – Marianny Czapskiej, w 1740 roku odbudowano świątynię – sanktuarium. Z kościołem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny wiąże się kult Matki Boskiej Trąbkowskiej, który jest skoncentrowany wokół obrazu Marii z Dzieciątkiem. Przekazy mówią o cudownym źródełku, które miało się znajdować w miejscu wybudowania kościoła i to przy nim miało dochodzić do objawień Matki Bożej. Ikona pochodzi prawdopodobne z II połowy XVII wieku i przedstawia Madonnę trzymającą Dzieciątko Jezus. Wzmianki o obrazie pojawiały się już w 1683 roku i mówią o tym, że już wtedy obraz cieszył się kultem. Matka Boska ma na sobie czerwoną szatę ze złotymi gwiazdami, sukienka jest wykonana ze srebrnej blachy z 1701 roku. Nad głową Maryi unosi się gołębica, symbol Ducha Świętego, wykonany ze srebrnej blachy. Obraz został koronowany w Gdańsku w 1987 roku przez papieża Jana Pawła II. Nie jest to jedyny zabytek znajdujący się w tym ceglanym, jednonawowym obiekcie. Innymi ciekawymi obiektami są także ambona i chrzcielnica pochodzące z XVIII wieku, a także ołtarz główny i organy z 1880 roku.

Msze św. są odprawiane w niedziele o godz. 7.30, 11.30, 18.00, w dni powszednie o godz. 7.00 (okres kolęd), 18.00.