Miłocin – dom podcieniowy

Dom został wybudowany w 1731 roku i posiada charakterystyczne cechy budynków należących do olęderskich osadników. Podcień jest wsparty na ośmiu słupach piętro z ozdobną elewacją o konstrukcji szkieletowej. Ilość słupów w podcieniu mogła wynosić od czterech do nawet dziewięciu sztuk i świadczyła o zamożności właściciela, a dokładnie o powierzchni posiadanej ziemi liczonej we włókach. Wewnątrz nad drzwiami do sieni wyryto inicjały właścicieli oraz rok budowy, natomiast w sieni zobaczyć można ozdobną, drewnianą galerię, która prowadzi do pomieszczeń na piętrze. Na początku XIX wieku drewniane ściany domu zostały zastąpione murowanymi z cegły i otynkowanymi. Po II wojnie światowej budynek stał się częścią Państwowego Gospodarstwa Rolnego i został przystosowany do funkcji wielorodzinnego domu mieszkalnego. W latach 2010-2011, w ramach projektu „Wielokulturowe dziedzictwo Żuław poprzez modernizację domu podcieniowego w Miłocinie, w gminie Cedry Wielkie”, budynek przeszedł gruntowny remont. W 2017 roku w pomieszczeniach zabytkowego domu przeprowadzono prace renowacyjne i remontowe, wykonano także prace związane z zagospodarowaniem i urządzeniem terenu. Dokonano zmiany przeznaczenia lokalu mieszkalnego na funkcję izby pamięci, zmianę przeznaczenia strychu na funkcję sali ekspozycji. W planach jest stworzenie centrum kulturalno-edukacyjnego. Adaptacja zabytku wpisuje się w ciąg działań służących ożywieniu Szlaku Mennonitów, biegnącego z Gdańska przez Żuławy Gdańskie.