Kiezmark – strażnica wałowa

Drewniany obiekt został wybudowany w końcu XIX wieku na nowym wale wiślanym, po regulacji ujścia Wisły. Nadal służy jako mieszkanie dla strażnika wałowego. Od strony międzywala stoi ponad stuletni słup granitowy wkopany w ziemię, na którym zaznaczono poziomem wody z 27 czerwca 1884 roku.