Kiezmark – kościół

Kościół pw. Matki Boskiej Częstochowskiej jest barokowy, szachulcowy. Został zbudowany prawdopodobnie w 1727 roku przy wykorzystaniu fragmentu średniowiecznej budowli. Po obu stronach przejścia z kruchty do części podwieżowej, umieszczone są kamienne herby Gdańska, które stanowiły oznaczenie danej parafii jako administrowanej przez miasto Gdańsk. Bogate wyposażenie kościoła z XVII-XIX wieku zachowało się w całości. We wnętrzu można podziwiać emporę muzyczną z późnobarokowym prospektem organowym, ołtarz główny, ambonę i chrzcielnicę, które pochodzą z II połowie XVII wieku. Duże okna kościoła wypełniają piękne witraże. W posadzce znajduje się 7 płyt nagrobnych z napisami z XVI i XVII wieku, a na wieży umieszczone są metalowe tarcze zegara mechanicznego z XIX wieku oraz dwa zegary słoneczne. W 1945 roku kościół został poświęcony jako świątynia katolicka, do tego czasu, od momentu reformacji, był to zbór luterański. W obrębie terenu kościoła znajdują się groby, pośród których można dostrzec starsze nagrobki, np. postument Olgi Wilhelm ze wsi Schemberblock (dzisiejszy Błotnik). W 2018 roku w kościele trwały prace remontowo – konserwatorskie w ramach projektu pn.: „Zachowanie wielokulturowego dziedzictwa Żuław poprzez wykonanie robót budowlanych, remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych i obiektach położonych na terenach objętych ochroną konserwatorską w gminach żuławskich oraz stworzenie spójnej oferty turystycznej promującej tożsamość Żuław”. Większość zabytkowych witraży została poddana gruntownej renowacji. Dodatkowo został zamontowany nowy witraż z wizerunkiem Świętego Jana Pawła II.

Msze św. są odprawiane w niedziele o godz. 10.00, w poniedziałki i wtorki o godz. 17.00.