Cedry Wielkie – kościół

Kościół pw. św. Aniołów Stróżów znajduje się w centrum wsi Cedry Wielkie. Został wybudowany w połowie XIV wieku jako kościół salowy, tak, że całość wnętrza stanowiło jedno pomieszczenie zakończone prezbiterium. W XV wieku postanowiono powiększyć budynek do formy trójnawowej bazyliki – dobudowano do niego wieżę z murowaną dolną kondygnacją i drewnianą górną oraz dwie nawy boczne. Kościół został spalony w rok po II Wojnie Światowej. Dzięki zaangażowaniu mieszkańców wsi został odbudowany w latach 80. i poświęcony w 1987 roku. Wyposażenie świątyni jest współczesne. W 2010 roku do kościoła powrócił XVII-wieczny dzwon, który został został wywieziony z Cedrów przez niemiecką armię w 1942 roku. Dzwon miał być przetopiony na cele wojenne. Odnalazł się po wojnie na złomowisku w Hamburgu, następnie został przekazany jako depozyt kościołowi pw. św. Piotra w Lubece. Władze Kościoła ewangelickiego za zgodą Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec wypożyczyły dzwon parafii w Cedrach Wielkich, gdzie można go oglądać. W latach 2017 – 2018 trwały prace remontowo – konserwatorskie kościoła w ramach projektu pn.: „Zachowanie wielokulturowego dziedzictwa Żuław poprzez wykonanie robót budowlanych, remontowych i konserwatorskich w obiektach zabytkowych i obiektach położonych na terenach objętych ochroną konserwatorską w gminach żuławskich oraz stworzenie spójnej oferty turystycznej promującej tożsamość Żuław”.

Msze św. są odprawiane w niedziele o godz. 8.00 i 10.00, w dni powszednie o godz. 19.00 (latem) i 17.00 (zimą).