Koźliny – kościół

Kościół pw. Matki Boskiej Różańcowej, to gotycko-barokowy murowany z cegły budynek wzniesiony w połowie XIV wieku. Ołtarz główny jest zwrócony w kierunku wschodnim, a budowla jest o układzie salowym, sześcioosiowym, na planie wydłużonego prostokąta z niewydzielonym prezbiterium. Wieża, zbudowana w 1686 roku, w górnej części jest konstrukcji szkieletowej wypełnionej cegłą, a zwieńczona drewnianym profilowanym gzymsem z chorągiewką na szczycie. Na chorągiewce jest widoczny herb Gdańska i data budowy wieży. Dzwon na wieży kościelnej pochodzi z 1684 roku. Drzwi od zachodu są drewniane i nabijane ćwiekami. Nad głównym wejściem do kościoła znajduje się wnęka z kamiennym herbem Gdańska z datą 1686. Tak umieszczane herby stanowiły oznaczenie danej parafii jako administrowanej przez miasto Gdańsk. Od drugiej połowy XVI wieku do 1945 roku kościół był świątynią ewangelicką. Wewnątrz można obejrzeć kilka ciekawych eksponatów m.in. obraz namalowany w kręgu Hansa Vredemana de Vries z przełomu XVI i XVII wieku - „Faryzeusz i celnik w świątyni” oraz późnomanierystyczny ołtarz z 1660 roku, którego środkowa część to obraz „Zmartwychwstanie Chrystusa” wykonany przez malarza sakralnego Bartłomieja Strobla, przeniesiony w 1656 roku z kościoła Najświętszego Zbawiciela w Gdańsku. Podczas prac konserwacyjnych w 2009 roku, spod kilku warstw farby, odsłonięto obraz „Wniebowstąpienie”, prawdopodobnie wykonany przez tego samego artystę.

Msze święte odbywają się w niedziele o godz. 8.00, 11.30 w dni powszednie 8.00 lub 17.00.